Back to top

Дневник стройки: Баня 116 кв.м. Клееный брус 190(h)х200 мм.

25 июня 2020

Отделка фасада

Фото поселка
14 мая 2020

Сборка

Фото поселка